[Chia sẻ] Kinh nghiệm kiếm tiền, quản lý vốn, chi tiêu và tích lũy cho sinh viên, người mới đi làm

JUchi

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
2,116
Reaction score
6
Last Updated 22-08-2019 at 18:20
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng
Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

1 ví dụ (ko biết có thật hay không) nhưng theo bài toán dòng tiền, theo mình, là hơi bị fail


https://1599873

via vozForums for iPhone

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Vay nợ, nên hay không? Vay bao nhiêu?

Last Updated 21-08-2019 at 18:20
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng
Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

1 ví dụ (ko biết có thật hay không) nhưng theo bài toán dòng tiền, theo mình, là hơi bị fail


https://1599873

via vozForums for iPhone

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Vay nợ, nên hay không? Vay bao nhiêu?

Last Updated 22-08-2019 at 18:20
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng
Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

1 ví dụ (ko biết có thật hay không) nhưng theo bài toán dòng tiền, theo mình, là hơi bị fail


https://1599873

via vozForums for iPhone

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Vay nợ, nên hay không? Vay bao nhiêu?

Last Updated 19-08-2019 at 11:32
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng
Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Vay nợ, nên hay không? Vay bao nhiêu?

Last Updated 17-08-2019 at 08:49
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng
Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 16-08-2019 at 00:27
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 15-08-2019 at 00:27
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

Dành cho fresher Business Analyst

2. Chi tiêu

3. Tích lũy

Mua nhà trả góp. Khi nào và bao nhiêu?

4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 15-08-2019 at 19:51
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

2. Chi tiêu

3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 15-08-2019 at 17:47
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

Tài liệu cơ sở cho mấy thím muốn học BA BPM

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 14-08-2019 at 15:00
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân

1.2. Kiến thức về lãi suất,

dòng tiền tương lai

1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?

1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 14-08-2019 at 14:44
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân
1.2. Kiến thức về lãi suất,
dòng tiền tương lai
1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?
1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 14-08-2019 at 14:08
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân
1.2. Kiến thức về lãi suất,
dòng tiền tương lai
1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?
1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Last Updated 14-08-2019 at 12:03
Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân
1.2. Kiến thức về lãi suất, dòng tiền tương lai
1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?
1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined

Hello anh em Vozer, :sexy: Mình tự giới thiệu hiện làm Business Analyst, có vài năm kinh nghiệm đầu tư/quản lý quỹ (nhỏ), và có 1 lượng tài sản nhất định (không nhiều, nhưng tạm ổn)

Tình hình là anh em tân sinh viên sắp nhập học, cạm bẫy, cám dỗ nhiều. Anh em đang học thì bí tiền, anh em mới đi làm thì có tiền nhưng không biết tiêu, anh em biết tiêu thì thôi mình khỏi chia sẻ. :adore:

Hôm nay, mình mạn phép viết topic này, 1 là phổ cập kiến thức về tài chính cho anh em sinh viên làm kỹ thuật, hoặc lơ tơ mơ về kinh tế tài chính. Các chủ đề là kiếm tiền, quản lý vốn, quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho sinh viên và các anh em mới đi làm.

Phạm vi thì ở Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng (4 thành phố mình từng sống).

Rất mong anh em ủng hộ. Topic này nghiêm túc nên đừng troll em tội nghiệp :adore:

Anh em có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ luôn vào đây nhé.

Outline tạm như thế này đã, từ từ mình mở rộng ra
1. Kiếm tiền
1.1 Xác định tình hình tài chính hiện tại của bản thân
1.2. Kiến thức về lãi suất, dòng tiền tương lai
1.2 Sinh viên có thể kiếm tiền như thế nào?
1.3 Sinh viên làm thế nào để kiếm 5 triệu/tháng
1.4 Sinh viên làm thế nào để kiếm 10 triệu/tháng

2. Chi tiêu
3. Tích lũy
4. Đầu tư, quản lý vốn
https://1599873https://undefined
 

JUchi

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
2,116
Reaction score
6
1. Xác định hoàn cảnh của bạn

Anh em winner tôi không nói, tôi nói anh em loser trở lên nhé

Tài sản là những thứ có khả năng sinh lời trong tương lai.

- Hiện anh em còn nợ không? Khoản nợ đó có tính lãi hay không? Gia đình có áp lực nợ nần không? Có phải đóng góp cho gia đình để gánh nợ không?

- Tài sản: liệt kê các tài sản cũng như thanh khoản của tài sản đó. Ví dụ: tiền mặt, xe máy (1 tuần), laptop (1 tuần), tiền gửi ngân hàng, nhà cửa đất đai, điện thoại....

- Theo mình thì tỷ lệ nợ mà vượt quá 100% tiền mặt hoặc 50% tài sản thì phải thanh lý nợ ngay. (lên kế hoạch trả nợ nếu có thể hoặc trả nợ cả cục), 1 là vì đạo đức, 2 là vì tiền lời của khoản nợ nó vượt quá cái khả năng sinh lời của vốn rồi.

(Vì sao có con số 50% đó. Anh em thấy hay nói vụ cắm sổ để vay ngân hàng không? Trước khi cho vay ngân hàng nó phải định giá căn nhà đó. Chẳng hạn được 1 tỷ đi thì ngân hàng nó cũng chỉ cho vay tối đa 70% giá trị định giá thôi...)

Thu nhập, chi tiêu:

- Thu nhập: thu nhập từ gia đình chu cấp, từ lương, từ dạy thêm, từ lãi cổ tức, lãi tiền gửi chứng chỉ quỹ, ...

- Chi tiêu: vô cùng nhiều. Học phí, sinh hoạt phí, hóa đơn, tình phí...

Mức chi tiêu cơ bản không tính học phí của sinh viên ở các thành phố lớn là khoảng 3-4 triệu, còn của người đi làm là khoảng 7 triệu (cơ bản, tối thiểu), chứ dưới mức đó thì khá vất vả đó.Thu nhập = chi tiêu => không gia tăng tài sản

Thu nhập < chi tiêu => cần gia tăng thu nhập hoặc giảm chi tiêu

Thu nhập > chi tiêu => tìm cách chi tiêu hợp lý hơn và vẫn tăng thu nhập.Có nhiều anh em xài cái sổ thu chi của misa, thực ra tốt cho thời gian đầu thôi, chứ nếu nhúng đầu tư vào thì sổ misa hay các sổ khác không hiệu quả. Mọi người nên quản lý dạng luồng tiền ra/vào2. Ném các thứ trên vào 1 file excel (mình sẽ gửi sau).3. Một số nguyên tắc

Chi phí cơ hội: nguồn lực của mỗi người trong xã hội là có hạn. Anh dành thời gian học thì phải bỏ thời gian chơi. Anh dành tiền mua sách thì phải bớt tiền đi nhậu.

Người khác cho anh vay tiền thì chi phí lãi vay chính là chi phí cơ hội của đồng tiền đó.

Anh gửi tiết kiệm thì lãi suất chính là chi phí cơ hộiKhông có gì là miễn phí: cái này thì rõ rồi, làm cái gì cũng phải có mục đích, cũng xác định được mình sẽ thu về được cái gì. Lên đại học hay ra xã hội cũng vậy, đặt niềm tin vào lòng tốt miễn phí ít thôi
Lợi suất đi kèm với rủi ro: không có khoản đầu tư nào mà lợi nhuận cao nhưng rủi ro cực thấp hoặc = 0 cả. Đừng nghe những thanh niên dụ Binary Option, Forex, đa cấp, khóa học hay ủy thác đầu tư lùa gà
80/20: cái này nó rông lắm. Hiểu nôm na là 80% tài sản của thế giới thuộc về nhóm 20 người. 80% hiệu quả công việc thuộc về 20% thời gian tập trung, 100 người đầu tư từ 80 người thất bại và đưa tiền cho 20 người còn lại...Mấy cái này anh em học kinh tế sẽ được học từ năm nhất. Anh em kỹ thuật chắc không được học đâu.Tạm vậy đã. Lát mình edit tiếp
 

chim_zunzun

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
805
Reaction score
0
Đã học cách tiết kiệm, quản lý tài chính từ khi mới ra trường. Đến giờ tôi đã gần 30 và có:

- Lương chuẩn Vozer

- 1 Căn hộ chung cư tầm 1.8 tỏi

- 1 Đất nền tầm 1 tỏi

- Tiền mặt tầm 300 củ

- Tài sản xe cộ sim số lung tung tầm 200 củ (tính rẻ thanh lý)Tôi sống xa nhà và lúc đầu 2 bàn tay trắng ahihi
(ở Tp.HCM)
 

ngatudetu

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
923
Reaction score
0
chim_zunzun said:
Đã học cách tiết kiệm, quản lý tài chính từ khi mới ra trường. Đến giờ tôi đã gần 30 và có:
- Lương chuẩn Vozer
- 1 Căn hộ chung cư tầm 1.8 tỏi
- 1 Đất nền tầm 1 tỏi
- Tiền mặt tầm 300 củ
- Tài sản xe cộ sim số lung tung tầm 200 củ (tính rẻ thanh lý)

Tôi sống xa nhà và lúc đầu 2 bàn tay trắng ahihi :gach: (ở Tp.HCM)
có 1 câu hỏi trong đầu: là tại sao anh lại chơi voz nhỉ, trên đây toàn loser là chính, hay ngoài xã hội ko khoe được nên phải lên đây chém gió thêm :sexy::sexy:
 

JUchi

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
2,116
Reaction score
6
2. Kiến thức cơ bản về lãi suất, về dòng tiền.

Lãi suất (rate) là tỷ lệ % trên vốn gốc thu về sau 1 khoảng thời gian. (lãi vay hay lãi gửi đều gọi là lãi suất cả)

lợi suất (rate of return) là thu nhập kiếm được từ 1 khoản đầu tư (hơi hơi giống lãi suất đúng không). Tỷ lệ hoàn vốn là lợi nhuận trên một khoản đầu tư trong một khoảng thời gianVí dụ: lãi suất tiền gửi cơ bản là 7.5% đối với kỳ hạn 18 tháng. 7% đối với kỳ hạn 12 thángNó KHÔNG phải là 18 tháng thì được 7.5%.Mà là gửi 18 tháng thì bạn sẽ nhận được 7.5%/12 tháng, là 11.25% cho 18 tháng đó. Còn gửi 12 tháng chỉ được 7% thôi.Lãi đơn, lãi kép:

Lãi đơn

Số tiền vốn gửi ngân hàng: 1.000.000đ, lãi đơn 10%/năm

Sau 1 năm: Gốc là 1.000.000đ, lãi đơn là 100.000

Sau 2 năm: Gốc là 1.000.000đ, lãi đơn là 100.000

Vậy sau 2 năm, bạn thu được: 1.000.000, lãi đơn là 200.000 => lợi suất: 20% sau 2 năm

Lãi kép:

Số tiền vốn gửi ngân hàng: 1.000.000đ, lãi đơn 10%/năm

Sau 1 năm: Gốc là 1.000.000đ, lãi đơn là 100.000

Sau 2 năm: Gốc là 1.000.000đ, lãi đơn là 100.000, lãi kép là 10% của 100.000 = 10.000đ

Vậy sau 2 năm, bạn thu được: 1.000.000, lãi đơn là 210.000đ => lợi suất là 21% sau 2 nămDân gian gọi nó là lãi mẹ đẻ lãi con, lãi đơn lãi kép... Và thực sự là lãi kép rất kinh khủng, kể cả là đi vay hay gửi tiết kiệm, tái đầu tư
 

ngthanhngan

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
240
Reaction score
0
Đặt gạch hóng.
Cũng có cài một số app quản lý chi tiêu như money love. Nhưng mỗi ngày đều nhập vào 1 hồi chán. Bỏ bê.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 

leopard06

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,324
Reaction score
0
Hóng, mình thì có tính tiết kiệm, nên cũng k ngại lắm khoản chi tiêu, nhưng lúc cần chi cái gì đáng thì vẫn bị âm, chỉ quan tâm cách kiếm thêm thế nào thôi


Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp
 

chim_zunzun

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
805
Reaction score
0
ngatudetu said:
có 1 câu hỏi trong đầu: là tại sao anh lại chơi voz nhỉ, trên đây toàn loser là chính, hay ngoài xã hội ko khoe được nên phải lên đây chém gió thêm :sexy::sexy:
:byebye: hỏi ngu có gì vui :look_down:

Chả lẽ phải nhét shit vào miệng thằng Loser như mày là tao đang rảnh việc ... còn mày thì phải ăn bám hoặc làm công ba cọc ba đồng ???
 
Top