Chán nản có nên nhắm mắt đưa trym :sosad

zdismenoz

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
693
Reaction score
0
Last Updated 2020-02-12 ,15:37
Năm nay 28 năm rồi cũng có xíu ngoại hình mà nghe lời voz kiếm chạn kén cá chọn canh quá giờ chẳn dc mối nào cả. Đứa mình dành tc thì cũng sắp về nơi xa rồi, sau nay chắc cũng chẳng còn gặp nhau nữa coi như xong. Ở quê cũng có quen nc vài e 99 2k cũng có ý thích mình một e thì học spa nhà cũng ko dc tốt lắm, còn một 2 gần nhà học tiếng trung. theo các thiếm có nên đưa trym đại thời điểm này hay đợi mối khác ổn định lớn tuổi hơn để tiến đên ạ. Mời các thiếm :sosad: cảm ơn.

Năm nay 28 năm rồi mà nghe lời voz kiếm chạn kén cá chọn canh quá giờ chẳn dc mối nào cả. Đứa mình dành tc thì cũng sắp về nơi xa rồi, sau nay chắc cũng chẳng còn gặp nhau nữa coi như xong. Ở quê cũng có quen nc vài e 99 2k cũng có ý thích mình một e thì học spa nhà cũng ko dc tốt lắm, còn một 2 gần nhà học tiếng trung. theo các thiếm có nên đưa trym đại thời điểm này hay đợi mối khác ổn định lớn tuổi hơn để tiến đên ạ. Mời các thiếm :sosad: cảm ơn.
 
Last edited by a moderator:

gbpham

New Member
Joined
Nov 25, 2019
Messages
229
Reaction score
0
zdismenoz said:
Năm nay 28 năm rồi mà nghe lời voz kiếm chạn kén cá chọn canh quá giờ chẳn dc mối nào cả. Đứa mình dành tc thì cũng sắp về nơi xa rồi, sau nay chắc cũng chẳng còn gặp nhau nữa coi như xong. Ở quê cũng có quen nc vài e 99 2k cũng có ý thích mình một e thì học spa nhà cũng ko dc tốt lắm, còn một 2 gần nhà học tiếng trung. theo các thiếm có nên đưa trym đại thời điểm này hay đợi mối khác ổn định lớn tuổi hơn để tiến đên ạ. Mời các thiếm :sosad: cảm ơn.
Đức

Đang ở đâu vậy fen? :chaymau:
 

d0anhj3p

New Member
Joined
Nov 25, 2017
Messages
193
Reaction score
0
Xúc đi. Qua 30 mà éo có người yêu là thành bue đue đấy
 

ganked by mom

New Member
Joined
Oct 5, 2017
Messages
45
Reaction score
0
Đàn ông 35 vẫn còn trẻ . Mình 28 đây và cũng đíu lo gì cả. Bình tĩnh đi mike fence
 
Top