Cập Nhật Minitab 22.1.0: Tính Năng Mới & Cải Tiến

Ngocminh2k

New Member
Joined
May 30, 2023
Messages
18
Reaction score
0
Phiên bản 22.1.0 của Phần mềm thống kê Minitab đã sẵn sàng cho bạn!
Bạn có thể truy cập phiên bản mới nhất này (Minitab 22.1.0) nếu:

  • Đã đăng ký Minitab
  • Quản lý đăng ký của bạn trên Cổng cấp phép Minitab
Cổng cấp phép Minitab:

https://licensing.minitab.com/

Phân tích khả năng phi tham số
Khả năng phi tham số nằm trong menu
Stat > Quality Tools > Capability Analysis

Lợi ích người dùng
Khả năng phi tham số cung cấp một giải pháp mạnh mẽ để đánh giá khả năng của một quy trình mà không có bất kỳ giả định nào về việc phân phối dữ liệu.

Tóm tắt
Phân tích năng lực xác định liệu một quy trình có thể tạo ra đầu ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay không. Việc xác định này phụ thuộc vào việc đưa ra các giả định phân phối chính xác hoặc áp dụng một phép biến đổi thích hợp, như phép biến đổi Box-Cox hoặc Johnson. Phân tích khả năng phi tham số cung cấp một giải pháp mạnh mẽ mà không có bất kỳ giả định nào về việc phân phối dữ liệu.


Phân tích khả năng tự động
Khả năng tự động được bao gồm trong menu
Stat > Quality Tools > Capability Analysis

Lợi ích người dùng
Khi dữ liệu xử lý tuân theo phân phối không chuẩn, việc tìm kiếm phân phối hoặc chuyển đổi thích hợp trở nên tẻ nhạt và tốn thời gian. Khả năng tự động sẽ tự động chọn phương pháp phân phối, chuyển đổi hoặc phi tham số thích hợp để xác định mức độ đầu ra của quy trình đáp ứng các thông số kỹ thuật của khách hàng.

Tóm tắt
Khả năng tự động xác định sự phù hợp của phân phối bình thường và tự động đưa ra các sự phù hợp hoặc chuyển đổi phân phối thay thế. Bạn cũng có thể sử dụng kiến thức về quy trình để chọn một phương pháp khác với lựa chọn tự động.


Đánh giá quá trình đo lường (EMP Crossed)
Đánh giá Quy trình Đo lường (EMP Crossed) được bao gồm trong menu
Stat > Quality Tools > Gage Study.

Lợi ích người dùng
Khi bạn đánh giá tính đầy đủ của hệ thống đo lường, một tiêu chí là khả năng hệ thống đo lường phát hiện những thay đổi trong quá trình. Phương pháp Đánh giá Quá trình Đo lường (EMP) của Tiến sĩ Wheeler xem xét tiêu chí này và là một giải pháp thay thế mới cho các công cụ Nghiên cứu Gage hiện tại.

Tóm tắt
Đánh giá quy trình đo lường (EMP Crossed) cung cấp các công cụ để đánh giá sự thay đổi của quy trình trong hệ thống đo lường với các thiết kế chéo sử dụng tiêu chí EMP ưa thích của Wheeler.


Cải thiện: Kiểm tra giả thuyết một tỷ lệ và khoảng tin cậy
Lợi ích người dùng
Một số cải tiến đã được thực hiện đối với Kiểm tra giả thuyết một tỷ lệ và Khoảng tin cậy. Minitab hiện bao gồm các phương pháp bổ sung để cải thiện độ chính xác và tính phù hợp của kết quả, bao gồm Wilson-score và Agresti-Coull. Ngoài ra, bây giờ bạn có thể xác định giá trị sự kiện trong hộp thoại.

Tóm tắt
Phần mềm thống kê Minitab bao gồm các phương pháp ước tính được cập nhật và cải tiến cho Kiểm tra giả thuyết một tỷ lệ và Khoảng tin cậy. Kiểm tra giả thuyết một tỷ lệ và các phương pháp ước tính khoảng tin cậy đã được cập nhật và cải tiến.

....đọc tiếp
 
Top