PGC

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,298
Reaction score
0
Last Updated 29-05-2018 at 21:49
Done

Sent from My fucking great phone using vozFApp

Last Updated 25-05-2018 at 07:34
Như tít, em ở HN
Yêu cầu: ko bad, thím nào có nhã ý thì post hộ cái hình kiểm tra tình trạng luôn(pro hd tune, crystalinfo...)
Giá tầm 400-500k
Em cảm ơn

Sent from My fucking great phone using vozFApp

Như tít, em ở HN Yêu cầu: ko bad, thím nào có nhã ý thì post hộ cái hình kiểm tra tình trạng luôn(pro hd tune, crystalinfo...) Giá tầm 500k Em cảm ơn

Sent from My fucking great phone using vozFApp
 
Top