(Cần hỗ trợ mất account): Mật khẩu không thể thay đổi vào lúc này.

haxd55cd1

Member
Joined
Sep 11, 2018
Messages
35
Reaction score
0
- Như tit, sau đợt câp nhật phiên bản liên quân mibile, em có đăng nhập lại bằng tk vẫn thường dùng tuy nhiên không được (điền đúng id pass)
- E kích vào "quyên mật khẩu" điền đúng Id thì nhận thông báo "vui lòng nhập 1 tk hợp lệ". Thử lại bằng email đăng ký thì nhận thông báo "mật khẩu k thể thay đổi lúc này"
Ae có ái biết fix lỗi chỉ giúp e với ạ @@
 
Top