Các thím thừa thiếu mảnh tướng nào comment vào đây cho nhau nhé

tungtukuvavivo

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
280
Reaction score
0
cu.hanh.tay said:
Mình còn:

Maloch 5 dấu

Preyta 2 dấu

Zepphy 1 dấu

Ai lấy chỉ cần quote lại tên tướng. Mình thấy sẽ inbox chiều hoặc tối nay. Ưu tiên người quote trước nhé.
R
Em xin zephys thím ơi
 

sublieutenant

New Member
Joined
Nov 24, 2017
Messages
17
Reaction score
0
Cần 1 thẻ Nakroth ai có cho mình xin, các tướng còn lại mình dư (trừ zephys). Ai cần thì nói nhé
 

breatheeasy

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
136
Reaction score
0
sublieutenant said:
Cần 1 thẻ Nakroth ai có cho mình xin, các tướng còn lại mình dư (trừ zephys). Ai cần thì nói nhé
Đã inbox cho bác :sexy:
 

gelu567890

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
4,653
Reaction score
0
Các anh không làm quest mở thêm à mà sao hẻo thế
2017-11-24 19:41:03 Triệu hồi thất bại Bạn không nhận được Dấu ấn nào
2017-11-24 19:41:01 Maloch 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-24 19:41:00 Triệu hồi thất bại Bạn không nhận được Dấu ấn nào
2017-11-24 06:34:44 Nakroth 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-24 06:34:42 Preyta 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-23 21:30:55 Slimz 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-23 21:30:53 Maloch 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-23 21:02:30 Triệu hồi thất bại Bạn không nhận được Dấu ấn nào
2017-11-23 06:55:15 Triệu hồi thất bại Bạn không nhận được Dấu ấn nào
2017-11-23 06:55:13 Maloch 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-22 18:55:56 Zephys 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-22 18:55:55 Natalya 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-22 18:55:52 Preyta 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-22 06:34:56 Kriknak 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-22 06:34:54 Kriknak 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-21 22:37:37 Natalya 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
2017-11-21 22:37:33 Slimz 1 Dấu ấn Triệu hồi thành công
 
Top