[R]ainy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,228
Reaction score
2
ga_cong_nghiep_quay said:
Sai Iran chiều cao trung binhf 1m82 mà trông loắt choắt thế nhỉ
Sân đẹp, góc cam cao đá với bọn Uzabe cũng to cao nên nhìn thế thôi. Đá với VN sẽ thấy chúng nó trội hơn ngay. :byebye:

Dự đoán anh hai sẽ hòa cuốc xẻng
 

[R]ainy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,228
Reaction score
2
ga_cong_nghiep_quay said:
Sai Iran chiều cao trung binhf 1m82 mà trông loắt choắt thế nhỉ
Sân đẹp, góc cam cao đá với bọn Uzabe cũng to cao nên nhìn thế thôi. Đá với VN sẽ thấy chúng nó trội hơn ngay. :byebye:

Dự đoán anh hai sẽ hòa cuốc xẻng
 

[R]ainy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,228
Reaction score
2
2 đội cao to vãi đái, Hàn đã cục súc rồi mà Tàu còn mạnh hơn :byebye:
 

[R]ainy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,228
Reaction score
2
2 đội cao to vãi đái, Hàn đã cục súc rồi mà Tàu còn mạnh hơn :byebye:
 

game_matter

Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
5,803
Reaction score
0
vcl tàu đá giải này 3 lần mới thắng được đúng một trận :surrender:
 
Top