Bỏ một điều ước vào trong thread này. Năm sau sẽ trở thành hiện thực :)

8826

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
19
Reaction score
0
Công việc mới lương x2 hiện tại
Có gấu :sosad:

via vozForums for iPhone
 

8826

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
19
Reaction score
0
Công việc mới lương x2 hiện tại
Có gấu :sosad:

via vozForums for iPhone
 

Chico2chan

New Member
Joined
Oct 5, 2017
Messages
332
Reaction score
0
tôi ước năm nay sẽ làm ăn tốt, đạt được mục tiêu là tài khoản dư 50tr
tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn, mong gặp được đúng người
 

Chico2chan

New Member
Joined
Oct 5, 2017
Messages
332
Reaction score
0
tôi ước năm nay sẽ làm ăn tốt, đạt được mục tiêu là tài khoản dư 50tr
tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn, mong gặp được đúng người
 

Red.GaoRanger

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
220
Reaction score
0
Điều ước năm 2020:
- Cải thiện bản thân
- Cải thiện anh văn
- Ổn định mức lương ngành xây dựng lên 17 18tr ổn định ở Đà Nẵng
- Đầu tư, tìm kiếm, bắt đầu kinh doanh
- Đến được với em Cẩm Nhung
Dù hơi tham lam, nhưng đó là xứng đáng với những gì đang nỗ lực :D
 

Red.GaoRanger

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
220
Reaction score
0
Điều ước năm 2020:
- Cải thiện bản thân
- Cải thiện anh văn
- Ổn định mức lương ngành xây dựng lên 17 18tr ổn định ở Đà Nẵng
- Đầu tư, tìm kiếm, bắt đầu kinh doanh
- Đến được với em Cẩm Nhung
Dù hơi tham lam, nhưng đó là xứng đáng với những gì đang nỗ lực :D
 
Top