IP2

New Member
Joined
Mar 26, 2012
Messages
111
Reaction score
1
Nhìn muốn ói vl


Xem xong ảnh tôi lại thấy hạnh phúc với xứ Đông Lào
 

kid_of_myth

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,376
Reaction score
1
moonalone said:
người Việt Nam cũng từ nguồn gốc tiếng môn Khmer Ấn Độ mà
Hồi nào vậy anh trai? Nhóm Việt Mường chứ Môn Khmer hồi nào?
 

kid_of_myth

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,376
Reaction score
1
moonalone said:
người Việt Nam cũng từ nguồn gốc tiếng môn Khmer Ấn Độ mà
Hồi nào vậy anh trai? Nhóm Việt Mường chứ Môn Khmer hồi nào?
 

stores

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
1,054
Reaction score
1
BossOfVOZER said:
Người thuộc tầng lớp thấp mà trúng số thì cũng thuộc tầng lớp đó ak? Chuyện tầng lớp ảnh hưởng gì đến xin việc làm hay nghề nghiệp gì lo thím?
Sinh ra rầng nào thì tầng đó luôn.
Trừ cách up tầng như trên.:go:
 

stores

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
1,054
Reaction score
1
BossOfVOZER said:
Người thuộc tầng lớp thấp mà trúng số thì cũng thuộc tầng lớp đó ak? Chuyện tầng lớp ảnh hưởng gì đến xin việc làm hay nghề nghiệp gì lo thím?
Sinh ra rầng nào thì tầng đó luôn.
Trừ cách up tầng như trên.:go:
 

kaido234

New Member
Joined
Oct 2, 2018
Messages
16
Reaction score
0
Mở rộng tầm mắt rồi, vậy mà trên phim Ấn thì toàn gái đẹp trai xinh. Ai dè gớm thế nhất là cái sông, chết mất
 

kaido234

New Member
Joined
Oct 2, 2018
Messages
16
Reaction score
0
Mở rộng tầm mắt rồi, vậy mà trên phim Ấn thì toàn gái đẹp trai xinh. Ai dè gớm thế nhất là cái sông, chết mất
 

acnhancoc456

New Member
Joined
Apr 25, 2018
Messages
94
Reaction score
0
Nói hơi báng bổ, chắc ngày xưa Phật Thích Ca éo chịu nổi nên mới bỏ đi tu ấy chứ, :))
 

acnhancoc456

New Member
Joined
Apr 25, 2018
Messages
94
Reaction score
0
Nói hơi báng bổ, chắc ngày xưa Phật Thích Ca éo chịu nổi nên mới bỏ đi tu ấy chứ, :))
 

hoangtucoc_tqh

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
929
Reaction score
0
Ấn đụ mà bị dịch Co-vid19 thì ko biết dòng sông có còn chảy được không.
xem hình xong buồn nôn quá!
 
Top