banbancaiban

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
145
Reaction score
0
Ngày xưa nghe vozer bảo tụi ấn ỉa bậy mình cứ tưởng phóng đại :sosad: dm bựa thật
 

BossOfVOZER

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,012
Reaction score
1
banbancaiban said:
Ngày xưa nghe vozer bảo tụi ấn ỉa bậy mình cứ tưởng phóng đại :sosad: dm bựa thật
Em cũng nghĩ như thím
 

BossOfVOZER

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,012
Reaction score
1
banbancaiban said:
Ngày xưa nghe vozer bảo tụi ấn ỉa bậy mình cứ tưởng phóng đại :sosad: dm bựa thật
Em cũng nghĩ như thím
 

medusa

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
625
Reaction score
0
Lũ mọi ấn này tởm lởm đủ mọi thứ . Mong có quả nuclear xoá sổ bọn này .

via vozForums for iPhone
 

medusa

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
625
Reaction score
0
Lũ mọi ấn này tởm lởm đủ mọi thứ . Mong có quả nuclear xoá sổ bọn này .

via vozForums for iPhone
 

vipvphvtc

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
110
Reaction score
0
Đang làm Ấn. Cf là tởm cả trong cách sống. Đ*** còn gì để nói luôn.
 

vipvphvtc

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
110
Reaction score
0
Đang làm Ấn. Cf là tởm cả trong cách sống. Đ*** còn gì để nói luôn.
 

confemale

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
3,213
Reaction score
0
Maxsetting said:
Ấn độ thì vô địch rồi, mọi rợ từ trong trí thức ra :gach:
:sweat: văn minh sông ấn, sông hằng 1 thời
 

confemale

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
3,213
Reaction score
0
Maxsetting said:
Ấn độ thì vô địch rồi, mọi rợ từ trong trí thức ra :gach:
:sweat: văn minh sông ấn, sông hằng 1 thời
 
Top