giadinhlasomot1

New Member
Joined
Jan 9, 2018
Messages
72
Reaction score
0
chiensi canhsat giaothong said:
mình đang đấu súng với Tuấn khỉ đây anh em
vừa bắn vừa lên cập nhật tình hình cho anh em
nãy bị nó bắt sượt vai sợ quá
mình đang bắt trả và gọi cứu viện, mình thì chỉ có mỗi khẩu lục nên khó giết nó quá
theo tin mình nhận được thì Tuấn Khỉ nó mang 1 khẩu AK, 7 quả lựu, 1 đầu đạn hạt nhân
nó vừa ném lựu ra chỗ mình, may mà mình bắn nổ quả lựu từ trên không, không thì nguy mất
:sexy::waaaht::waaaht::stick:
Đồ ngon quá hả

Gửi từ my little sky bằng vozFApp
 

suachuadau

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
590
Reaction score
0
chiensi canhsat giaothong said:
mình đang đấu súng với Tuấn khỉ đây anh em
vừa bắn vừa lên cập nhật tình hình cho anh em
nãy bị nó bắt sượt vai sợ quá
mình đang bắt trả và gọi cứu viện, mình thì chỉ có mỗi khẩu lục nên khó giết nó quá
theo tin mình nhận được thì Tuấn Khỉ nó mang 1 khẩu AK, 7 quả lựu, 1 đầu đạn hạt nhân
nó vừa ném lựu ra chỗ mình, may mà mình bắn nổ quả lựu từ trên không, không thì nguy mất
:sweat::sweat:
 

Sick Duck

New Member
Joined
Dec 19, 2017
Messages
404
Reaction score
1
chiensi canhsat giaothong said:
mình đang đấu súng với Tuấn khỉ đây anh em
vừa bắn vừa lên cập nhật tình hình cho anh em
nãy bị nó bắt sượt vai sợ quá
mình đang bắt trả và gọi cứu viện, mình thì chỉ có mỗi khẩu lục nên khó giết nó quá
theo tin mình nhận được thì Tuấn Khỉ nó mang 1 khẩu AK, 7 quả lựu, 1 đầu đạn hạt nhân
nó vừa ném lựu ra chỗ mình, may mà mình bắn nổ quả lựu từ trên không, không thì nguy mất
Tầm quăng quả lịu khoảng 30m
Cậu bắn được quả lịu nổ trên không trong khoảng 20m thì cả cậu lẫn nó đều rỗ như tổ ong rồi
Phét quá anh chiến sĩ ơi
 

boydanangcity

New Member
Joined
Feb 27, 2018
Messages
323
Reaction score
0
chiensi canhsat giaothong said:
mình đang đấu súng với Tuấn khỉ đây anh em
vừa bắn vừa lên cập nhật tình hình cho anh em
nãy bị nó bắt sượt vai sợ quá
mình đang bắt trả và gọi cứu viện, mình thì chỉ có mỗi khẩu lục nên khó giết nó quá
theo tin mình nhận được thì Tuấn Khỉ nó mang 1 khẩu AK, 7 quả lựu, 1 đầu đạn hạt nhân
nó vừa ném lựu ra chỗ mình, may mà mình bắn nổ quả lựu từ trên không, không thì nguy mất
:pudency::pudency::pudency:
:rofl:
 

binhga_bepga

New Member
Joined
Apr 11, 2018
Messages
1,310
Reaction score
0
chiensi canhsat giaothong said:
mình đang đấu súng với Tuấn khỉ đây anh em
vừa bắn vừa lên cập nhật tình hình cho anh em
nãy bị nó bắt sượt vai sợ quá
mình đang bắt trả và gọi cứu viện, mình thì chỉ có mỗi khẩu lục nên khó giết nó quá
theo tin mình nhận được thì Tuấn Khỉ nó mang 1 khẩu AK, 7 quả lựu, 1 đầu đạn hạt nhân
nó vừa ném lựu ra chỗ mình, may mà mình bắn nổ quả lựu từ trên không, không thì nguy mất


via vozForums for iPhone
 

ngoc341

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
630
Reaction score
0
Thế rốt cục có phải ở TN không, chạy bo ghê quá.


Gửi từ xxx bằng vozFApp
 
Top