Mr. Cloud

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,740
Reaction score
1
Last Updated 2020-01-01 ,00:02
Quy định :
- Chỉ post bài từ 00:00 đến 06:00 hàng ngày.
- Là post cuối cùng trong ngày (tính theo ngày sinh học) trước khi đi ngủ.
- Nội dung theo tinh thần và quy định VOZ nói chung và f17 nói riêng.
- OT thoải mái nhưng cố gắng cho tí muối.
Mừng Năm Mới 2020

Last Updated 2020-01-01 ,00:02
Quy định :
- Chỉ post bài từ 00:00 đến 06:00 hàng ngày.
- Là post cuối cùng trong ngày (tính theo ngày sinh học) trước khi đi ngủ.
- Nội dung theo tinh thần và quy định VOZ nói chung và f17 nói riêng.
- OT thoải mái nhưng cố gắng cho tí muối.
Mừng Năm Mới 2020

Last Updated 01-01-2020 at 00:02
Mừng Năm Mới 2020

Last Updated 31-12-2019 at 00:02
Mừng Năm Mới 2020

Quy định :
- Chỉ post bài từ 00:00 đến 06:00 hàng ngày.
- Là post cuối cùng trong ngày (tính theo ngày sinh học) trước khi đi ngủ.
- Nội dung theo tinh thần và quy định VOZ nói chung và f17 nói riêng.
- OT thoải mái nhưng cố gắng cho tí muối.
Mừng Năm Mới 2020
 
Last edited by a moderator:

01012018

New Member
Joined
Mar 1, 2019
Messages
122
Reaction score
2
Chúc các thím năm mới vui vẻ.
2020 hi vọng may mắn hơn.
 
Top