[123 Media News] Ngành văn hóa cần quan tâm thu hút cán bộ trong một số lĩnh vực đặc thù

mtchuanh

Member
Joined
Oct 11, 2023
Messages
41
Reaction score
0
[123 Media News] Ngành văn hóa cần quan tâm thu hút cán bộ trong một số lĩnh vực đặc thù
Nguồn: Báo Nhân Dân


Chiều 28/11, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thông báo kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ đã chỉ đạo ban hành và tham mưu ban hành gần 30 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ để cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của bộ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của ngành…

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; cơ chế ưu tiên xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập… Từ đó, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.


#123Media #phimdoanhnghiep #sukien #bookingKOLs

_______________________________
123 MEDIA - Liên kết những giá trị
➤ Fanpage: ➤ Email: [email protected]
➤ Hotline: 0339.123.723
 
Top