1. C

    ViaBTC Capital | Các Giao thức về khả năng Tương tác có thể Thay đổi Thị trường Cross-chain không?

    Thị trường đa chuỗi & bảo mật tài sản Được phát triển qua nhiều năm, không gian blockchain đã trở thành một thị trường đa chuỗi, với hàng trăm chuỗi công khai phát triển mạnh, bao gồm Ethereum, Ethereum 2.0, Solana, Terra, Cosmos, Avalanche và nhiều chuỗi khác. Khi họ cạnh tranh với nhau trong...
Top