#quy trìnhxuấtbảnsách

  1. lechi123

    Tư vấn xuất bản, in ấn Sách - Nhà xuất bản Thuận Hóa

    Ngày 18 tháng 02 năm 1981, Nhà xuất bản Thuận Hóa (NXB Bình Trị Thiên), cơ quan chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ Tỉnh được phép ra đời. Nhà xuất bản có nhiệm vụ xuất bản các loại sách và xuất bản phẩm với tiêu chí mang đến: Uy tín - Chuyên nghiệp- Thuận tiện nhất Sách cho bạn...
Top