1. CongtyBKAII

  HN/TQ LD160: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh cho ứng dụng giao thông

  LD160 là bộ dò vòng từ một (1) kênh của hãng Procon được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng trong điều khiển giao thông. Bộ dò vòng từ được kết nối với dây dò vòng từ được chôn trên mặt đường. Khi có xe đi qua vòng dò từ, bộ dò vòng từ sẽ xuất một tín hiệu nhận biết ra chân output. LD160 tương...
 2. toan0888553136

  HN/TQ LD160: Bộ dò vòng từ 1 kênh - BKAII

  LD160 là bộ dò vòng từ một (1) kênh của hãng Procon được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng trong điều khiển giao thông. Bộ dò vòng từ được kết nối với dây dò vòng từ được chôn trên mặt đường. Khi có xe đi qua vòng dò từ, bộ dò vòng từ sẽ xuất một tín hiệu nhận biết ra chân output. LD160...
 3. BKAII

  HCM/TQ LD160: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh cho ứng dụng giao thông

  LD160 là bộ dò vòng từ một (1) kênh của hãng Procon được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng trong điều khiển giao thông. Bộ dò vòng từ được kết nối với dây dò vòng từ được chôn trên mặt đường. Khi có xe đi qua vòng dò từ, bộ dò vòng từ sẽ xuất một tín hiệu nhận biết ra chân output. LD160 tương...
 4. toan0888553136

  HN LD160: Bộ dò vòng từ phát hiện xe 1 kênh chuyên dụng dành cho giao thông - BKAII

  LD160 là bộ dò vòng từ một kênh của hãng Procon được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng trong điều khiển giao thông. Bộ dò vòng từ được kết nối với dây dò vòng từ được chôn trên mặt đường. Khi có xe đi qua vòng dò từ, bộ dò vòng từ sẽ xuất một tín hiệu nhận biết ra chân output. Tương thích với...
 5. toan0888553136

  HN/TQ Bộ dò vòng từ - Loop Detector – BKAII

  Bộ dò vòng từ - Loop Detector – BKAII BKAII cung cấp các bộ dò vòng từ phát hiện xe của hãng Procon - Australia, có đầy đủ các loại một kênh, hai kênh, bốn kênh,...phù hợp trong các ứng dụng bãi đỗ xe thông minh, trạm thu phí tự động, trạm thu phí ETC, MTC, trạm cân tải trọng,... Single...
Top