khoahocggadsimta

  1. khoahocgooleadsimta

    Tìm hiểu về PPC là gì?

    PPC đã tắt tính năng Pay Per Click, đây chính là quảng cáo trả phí của Google. Bạn sẽ đặt mức phí mà bạn có thể chi trả khi người dùng nhấp vào quảng cáo của mình. Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị với người dùng trên các công cụ tìm kiếm hoặc biểu ngữ, mạng xã hội,... #khoahocgoogleads...
Top