công nghệ việt nam

  1. Mate Nguyen

    4 sản phẩm công nghệ Make In Vietnam xuất sắc nhất

    Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021 vinh danh các giải pháp giúp người dân kết nối, tìm kiếm thông tin phục vụ nhu cầu hàng ngày. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021 tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp...
Top