chuyển đổi số

  1. tamphucsoftware

    Chuyển đổi số là gì? Sức ảnh hưởng của việc Chuyển đổi số

    Để thay đổi tình hình phát triển nền móng kinh tế - xã hội, để có cái nhìn tổng quát về việc thay đổi phát triển toàn diện mặt kinh tế - xã hội. Vào ngày 03/6/2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chuyển đổi số toàn cầu và đi vào công cuộc cách mạng hóa xu hướng chuyển đổi số thời...
  2. Mate Nguyen

    4 sản phẩm công nghệ Make In Vietnam xuất sắc nhất

    Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021 vinh danh các giải pháp giúp người dân kết nối, tìm kiếm thông tin phục vụ nhu cầu hàng ngày. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2021 tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp...
Top