1. phongit

    Core i5 7400 không xuất được HDMI?

    lỗi cổng hdmi trên main rồi nhé n
Top