1. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Thiên thời tức là số mệnh là sự may mắn chứ:sweat:Thực ra người được thiên thời sẽ được tất cả:shame::shame:
 2. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Thiên thời tức là số mệnh là sự may mắn chứ:sweat:Thực ra người được thiên thời sẽ được tất cả:shame::shame:
 3. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Giỏi ăn hôi mà từ anh nông dân vạch ra đối sách chia 3 thiên hạ, làm Thừa tướng nước Thục, cả Chu Du,Tào Tháo, TMY đối đầu đều bị cho ăn hành, cần phải biết phân biệt giữa người làm chiến lược với mấy thằng quân sư chỉ biết chém gió. Còn chuyện Lục xuất Kì Sơn thì khoảng 50 page đầu đã có rất...
 4. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Giỏi ăn hôi mà từ anh nông dân vạch ra đối sách chia 3 thiên hạ, làm Thừa tướng nước Thục, cả Chu Du,Tào Tháo, TMY đối đầu đều bị cho ăn hành, cần phải biết phân biệt giữa người làm chiến lược với mấy thằng quân sư chỉ biết chém gió. Còn chuyện Lục xuất Kì Sơn thì khoảng 50 page đầu đã có rất...
 5. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Long Trung đối sách thì Kinh Châu là quan trọng nhất, vậy mà các bố tự xưng là học giả lại nghĩ ra được cái thuyết âm mưu Bị hay Lượng mượn Ngô diệt QV, lại còn vài bố đọc lướt lại bảo GCL là người cử QV ở lại Kinh Châu :tire:
 6. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Long Trung đối sách thì Kinh Châu là quan trọng nhất, vậy mà các bố tự xưng là học giả lại nghĩ ra được cái thuyết âm mưu Bị hay Lượng mượn Ngô diệt QV, lại còn vài bố đọc lướt lại bảo GCL là người cử QV ở lại Kinh Châu :tire:
 7. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Mình rất ghét so 2 tướng xem thằng nào võ giỏi hơn,khỏe hơn thằng nào, mà QV bị Lục Tốn thịt bao giờ vậy:gach:
 8. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Mình rất ghét so 2 tướng xem thằng nào võ giỏi hơn,khỏe hơn thằng nào, mà QV bị Lục Tốn thịt bao giờ vậy:gach:
 9. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Huynh lâu lắm mới có time ngồi máy tính mà gõ phím, mọi lần toàn gõ kiến trên điện thoại:sosad::sosad::sosad::sosad: Còn chuyện vì sao GCL chém Ngụy Diên mỗ cũng xin góp chút gọi là ý kiến riêng của mình, mong gạch đá nhẹ tay Thứ nhất, là vì chính trị, dọn đường cho đệ tử ruột Khương Duy lên...
 10. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Huynh lâu lắm mới có time ngồi máy tính mà gõ phím, mọi lần toàn gõ kiến trên điện thoại:sosad::sosad::sosad::sosad: Còn chuyện vì sao GCL chém Ngụy Diên mỗ cũng xin góp chút gọi là ý kiến riêng của mình, mong gạch đá nhẹ tay Thứ nhất, là vì chính trị, dọn đường cho đệ tử ruột Khương Duy lên...
 11. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Công đầu thắng Viên Thiệu là của Tào Tháo và Hứa Du nhưng mà mấy bố có đọc truyện éo đâu, chỉ chăm chăm google xem mấy thằng học giả chém gió rồi lên mạng Quách Gia này Quách Gia nọ, chán vcl:go:
 12. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Công đầu thắng Viên Thiệu là của Tào Tháo và Hứa Du nhưng mà mấy bố có đọc truyện éo đâu, chỉ chăm chăm google xem mấy thằng học giả chém gió rồi lên mạng Quách Gia này Quách Gia nọ, chán vcl:go:
 13. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Kinh Châu là do Lưu Bị giao cho Quan Vũ chứ ko phải GCL
 14. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Kinh Châu là do Lưu Bị giao cho Quan Vũ chứ ko phải GCL
 15. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Đồng ý vs huynh, KM là người có chí lập công danh, không có chí xưng đế, giống kiểu Hàn Tín vậy
 16. L

  [Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

  Đồng ý vs huynh, KM là người có chí lập công danh, không có chí xưng đế, giống kiểu Hàn Tín vậy
Top