1. M

    Mod CPU server Xeon SK 771 chạy cho main 775

    tui lắp L5420 vô main ecs g41t-m (v2.0) và Gigabyte P43 (bios ver: 14)không up bios gì hết , máy chạy rất mượt cpuz hiện đầy đủ tập tin - MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x.
Top