1. I

    hỏi về nhiệt độ máy tinh

    nhiệt độ thất thường quá
Top