1. L

    Pc bật ko lên nguồn tại sao

    0988838620 alo em qua tận giường sử lý cho bác ạ
  2. L

    Hỏi đáp về lỗi laptop

    có 1 số nguyên dẫn đến trường hợp như của bạn - có thể do updel window tạo ra 1 số file rác trong hệ thống - do dính virus - có thể dính 1 số phần mềm chạy ngầm nên ngốn ram - lỗi liên quan đến phần cứng như ram ổ cứng hoặc main boar giải pháp thì đầu tiên bạn có thể cài đặt lại win trước xem...
Top