1. A

    Chơi Nootropics - Thuốc "Thông Minh"

    Hello mấy thím :gach: Mấy thím nghe về thuốc "thông minh" chưa? Mình để trong ngoặc kép ý muốn nói thực ra cái này uống vào tăng khả năng tập trung và hiệu quả công việc cao hơn. Thím nào làm việc hay học hành mà kém tập trung hay bị phân tâm không chú ý 100% vào công việc được thì quất 1 viên...
Top