1. B

    Gameo online đầu tiên các thím chơi là gì

    hôm nay search face thì ra page maihoatrang mới nhớ ra game online đầu tiên mình chơi là Huyetsuvolam của maihoatrang.com.game text mà chơi mê vkl.chơi 1 thời gian thì có ông vào quán net chơi game này,thế này ông dạy chơi nhiều nick(game đấy ngày xưa chơi nhiều nick 1 máy bị ban).đem đánh nhau...
  2. B

    thanh niên đâm vào người ta,đền xong còn đe dọa đòi lại tiền

    các thím ạ,đm thằng này ngáo hay sao ấy ANh sai nhưng anh đéo phải đền:surrender:
Top