1. C

    Cần anh em đánh giá hộ tướng azzen'ka

    Thấy đang sale trong liên quân.. định mua về chơi thử mà ít thông tin quá... giá mềm nữa.. Anh em đánh giá hộ mình để xuống vàng cho em nó cái... thanks mọi người :byebye:
Top