1. D

    Đi Sapa trong tết âm

    Theo các thím thì có nên đi Sapa trong dịp tết âm không ạ ? Em dự định đi vào mùng 5 tết. :pudency:
Top