1. D

    [Hỏi] Hướng đi nào cho Newbie

    thấy box mới hoành tráng quá nên cũng muốn lập topic cho xôm :byebye: Tiện nhờ các cao nhân chỉ giáo về lối đi cho người chơi mới, vì bài viết hướng dẫn trên mạng hiện nay thường chỉ có 2 loại, 1 loại cho "người chơi mới thực sự" và 1 loại cho các pro. Hiện tại e đã hoàn thành mở khóa tất cả các...
Top