1. Ngô Quân

    Cần giúp đỡ

    Gửi ngân hàng là 1 loại đầu tư có tỉ lệ lãi thấp + rủi ro thấp. Tiền gửi ngân hàng giá trị 1 phần là theo tỉ giá lạm phát thôi. Bác có thể tra trên mạng lạm phát là gì. Tiền lãi ngân hàng có thể tiêu dùng như 1 khoản tiếp kiệm. Còn lạm phát là điều dĩ nhiên.. Ngoài ra, đầu tư gửi ngân hàng đem...
  2. Ngô Quân

    ddđ
Top