1. Duzz

    sự thật không mất tiền mua

    mọi người có thể xưng mình là đệ faker hay là một tuyền thủ chuyên nghiệp "pro" người chơi hay "semi-pro" nhưng đó là đối với người hâm mộ
  2. Duzz

    mọi chuyện đều có thể xảy ra

    in fact: Sao Hayate chỉ gây st chuẩn đối với Alester giả thuyết: Không lẻ hai người đó chơi /gei/
Top