1. T

    Thắc mắc MESH chạy châm

    Chào mọi người, cho tôi hỏi mạng wifi đã cấu hình router của VNPT thành BRIDGE nối lên router Xiaomi phát wifi và từ Xiaomi nối tới Mesh TP link DECO M4 (Node1) từ Node1 nối tới cái thứ 2 cũng là Mesh TP link DECO M4 (Node2), dùng được khoảng 3 tuần thì tự nhiên Node2 sóng wifi rất yếu. Nhờ mọi...
Top