1. S

    Help thớt với

    Hôm nay mới mua con case Xigmatek Venom front panel của nó có cái dây tên là Fan mình không biết nó cắm ở đâu hết ?( đang xài main b450m steel legend)
Top