1. C

  ĐHCĐ VTO: Doanh thu 2018 vượt 25% kế hoạch

  Con này đầu tư dài hạn ăn cổ tức quá tốt ĐHCĐ VTO: Doanh thu 2018 vượt 25% kế hoạch https://vietstock.vn/2019/04/dhdcd-vto-ke-hoach-nam-2019-giam-hon-10-do-dau-737-673281.htm
 2. C

  ĐHCĐ VTO: Doanh thu 2018 vượt 25% kế hoạch

  Con này đầu tư dài hạn ăn cổ tức quá tốt ĐHCĐ VTO: Doanh thu 2018 vượt 25% kế hoạch https://vietstock.vn/2019/04/dhdcd-vto-ke-hoach-nam-2019-giam-hon-10-do-dau-737-673281.htm
 3. C

  Có bác nào chơi chứng khoán không?

  Cùng 1 công ty mà có 2 bài báo khác nhau, mỗi báo chém gió 1 kiểu, vậy thì công ty này tốt hay xấu? Hai bài viết ấy đây: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/mo-viet-bac-co-dong-phan-nan-ve-hieu-qua-cong-ty-con-264147.html...
 4. C

  Có bác nào chơi chứng khoán không?

  Cùng 1 công ty mà có 2 bài báo khác nhau, mỗi báo chém gió 1 kiểu, vậy thì công ty này tốt hay xấu? Hai bài viết ấy đây: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/mo-viet-bac-co-dong-phan-nan-ve-hieu-qua-cong-ty-con-264147.html...
 5. C

  Sao mỗi ông chém gió 1 kiểu?

  2 bài báo viết về cùng 1 sự kiện mà mỗi báo chém gió 1 kiểu, đọc mà hoa cả mắt: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/mo-viet-bac-co-dong-phan-nan-ve-hieu-qua-cong-ty-con-264147.html...
 6. C

  Mỗi ông chém gió 1 kiểu

  Trước đây ngành than chỉ có 1 số công ty nhỏ niêm yết. Đây là Tổng công ty đầu tiên của ngành than lên sàn niêm yết, thế mà mỗi báo chém gió 1 kiểu, đọc mà hoa cả mắt: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/mo-viet-bac-co-dong-phan-nan-ve-hieu-qua-cong-ty-con-264147.html...
Top