1. C

    Poll: Bạn có ăn thịt chó không

    Như tít, các thím vào vote nhiệt tình đi :dreaming:
Top