1. aquavn

    Dell e6540 up bios bị lỗi

    Gặp tao là nó đi tù mọt gông mà vẫn phải thường cho tao. Thằng chủ topic là con gái hả???
  2. aquavn

    Dell e6540 up bios bị lỗi

    Thằng chủ topic ăn gì mà ngu quá ko biết ghi âm lại các cuộc gọi và hình ảnh tin nhắn. Gặp tao là chết mẹ nó ngay từ đầu r. Dân có trình độ mà ngu quá!
Top