1. NianShamisen

    Năm mới, các thím show dàn PC của nhà góp vui cùng mọi người cho may mắn :D

    Xin lỗi vì dàn PC mình nó đồ sộ quá, ngại dọn dẹp... Nhưng riêng cái desktop thì lại rất sạch sẽ ngăn nắp nhé <"()
Top