1. NianShamisen

    Năm mới, các thím show dàn PC của nhà góp vui cùng mọi người cho may mắn :D

    Xin lỗi vì dàn PC mình nó đồ sộ quá, ngại dọn dẹp... Nhưng riêng cái desktop thì lại rất sạch sẽ ngăn nắp nhé <"()
  2. NianShamisen

    Đua về sự gọn gàng góc để PC của Voz :)

    Bàn máy tính và phòng bừa bộn đến mức lười không muốn dọn, được mỗi cái desktop là gọn gàng.
Top