Recent content by weedshy

  1. W

    Rx 470 lướt web, Youtube ok vào game xíu là sập

    theo như mình bác về card màn hình thì bác để 3 năm có thể mạch của card có thể bị lỗi , lỗi này chỉ có đem đi lên hãng sửa thôi
Top