Recent content by vudeptrai1234

  1. V

    Tìm chỗ để xe tháng ở Chùa Láng

    Cho em xin một chỗ để xe quanh khu vực FTU với ạ, càng gần trường càng tốt. kì 1 em có gửi ở KTX 7 tầng, nhưng thái độ 2 bố con nhà trông xe rẻ rách quá nên em quyết định không gửi nữa ((
Top