T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cách mở tính năng cảnh báo mức âm lượng trên iPhone để bảo vệ đôi tai của bạn
    Một tính năng cực kỳ hữu dụng trong ứng dụng Health, giúp bạn tránh sử dụng âm lượng quá mức khi bạn nghe nhạc trên tai nghe trên iPhone trong thời gian nhất định. Trên iOS 14, tính năng này đã được bổ sung thêm khả năng đo mức độ của âm lượng và đưa ra cảnh báo mức âm lượng. Các bước thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top