Recent content by PietroGaylord

  1. P

    Proton VPN không hoạt động khi chơi Pokémon Go

    Xin chào, Đây là máy tính Windows 10 của tôi và tôi đang sử dụng Proton VPN. Nhưng tôi đang gặp sự cố khi chơi Pokémon Go. VPN không hoạt động khi chơi trò chơi này. Tôi không biết vấn đề có thể là gì? Không tự giải quyết được vấn đề, tôi bắt đầu tìm kiếm trực tuyến và bắt gặp bài đăng này. Tôi...
Top