Recent content by mrtontan

  1. M

    Tư vấn màn hình 144Hz giá rẻ

    Chuột bạch con này k bác , AOC 24g2 nè :D https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.57.53ddbcbbzLxX9J&id=598860784218&skuId=4223335401940&user_id=1660731674&cat_id=2&is_b=1&rn=daa97ef2d149017206d073ce4fca1191
Top