Recent content by luutinhtv

  1. L

    Xuân Vinh đà nẵng làm ăn mập mờ?

    căng nhỉ. nghe XV bị phốt mấy vụ khách mua VGA mới mà toàn đưa trâu dùng. bữa nay lại thêm thái độ nữa thì chết. bên PhiLong bữa nay nhân viên thái độ cũng thấy ghét.
Top