Recent content by luca148

  1. L

    nhờ giúp đỡ: Tối ưu tốc độ mạng LAN

    Mình đã post ở https://vozforum.org/threads/toi-uu-toc-do-mang-lan.111143/#post-6019590 nhưng ko có ai giúp đỡ nên mang sang đây nhờ mọi người Do tính chất công việc của mình cần chia sẻ file giữa mạng Lan liên tục. Hiện tại mình đang sử dụng switch 8 cổng hỗ trợ lên 1gbps, dây mạng CAT6, kiểm...
  2. L

    Cần giúp Tối ưu tốc độ mạng Lan

    Do tính chất công việc của mình cần chia sẻ file giữa mạng Lan liên tục. Hiện tại mình đang sử dụng switch 8 cổng hỗ trợ lên 1gbps, dây mạng CAT6, kiểm tra trên máy tính đã báo speed 1.0 Gbps Nhưng khi cop file từ các máy tính nội bộ tốc độ chỉ đc 22-25 Mb/s (có cải thiện hơn khi speed là...
Top