Recent content by ltdanh267

  1. L

    Chọn Nano IPS hay VA

    GIGA G34WQC (10tr9) VÀ 27GN950 (23tr5) Nhu cầu: xem netflix, chơi game. Không phải dân designer. Còn màn hiện tại của e là GL850 Nano ips Em thấy mọi người truyền tai nhau là VA tuổi thọ ngắn hơn so với IPS. E dùng mỗi ngày 5 tiếng trong 6 năm có ổn không. Vậy theo mọi người nên chọn cái nào ok...
Top