Recent content by kortvu

  1. K

    chào bạn, câu chuyện của bạn hay ghê, mình cũng là dân làm web mà lại ko làm được web như bạn...

    chào bạn, câu chuyện của bạn hay ghê, mình cũng là dân làm web mà lại ko làm được web như bạn, nghĩ cũng thấy xấu hổ :D, mình cũng rành bên wp đc 4 năm, bạn cần cải thiện sửa chữa gì hú mình giúp đc mình giúp nhé
Top