J
Reaction score
6

Profile posts Latest activity Postings About

  • Xin chào JUchi,

    Mình tình cờ đọc được cuộc thảo luận của bạn trong thread "dạy tán gái giờ kiếm nhiều tiền thế các thím" và cũng đang cố gắng tìm những bạn nào đã học khóa của Wingman 63days girlfriend. Qua những gì bạn chia sẻ thì mình đoán bạn cũng có học lớp này phải không ạ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top