Recent content by Huongnguyen2204

  1. H

    Liệu con gái có nên làm youtube

    Con gái có theo nghiệp làm youtube được không? Em sinh sau đẻ muộn học quản trị kinh doanh ra, vừa tốt nghiệp cái thì gặp ngay covid. Mùa dịch thất nghiệp khổ sở quá các thím ạ. Không có cơm ăn ở nhà ngày nào cũng đối mặt với 1 triệu câu hỏi vì sao từ gia đình, họ hàng đến trầm cảm. Quyết định...
Top