Recent content by Duzz

  1. Duzz

    sự thật không mất tiền mua

    mọi người có thể xưng mình là đệ faker hay là một tuyền thủ chuyên nghiệp "pro" người chơi hay "semi-pro" nhưng đó là đối với người hâm mộ
  2. Duzz

    mọi chuyện đều có thể xảy ra

    in fact: Sao Hayate chỉ gây st chuẩn đối với Alester giả thuyết: Không lẻ hai người đó chơi /gei/
Top